К’д отидеш да полагаш испит, а професорка носи допичњак (видео)

Сподели со своите пријатели

Допичњак иначе за онија што касно сфаќав е миниќ, кој овај проефсорка га облекла за на работу и у њега пречекуе студенти на испит. Они малце изненадени, ама целосно деконсцентрирани, сигурно да су знале дека ќе им дојде она научиле би и повише за да гу фасцинирав.

Да и не би било нормално да е истина нели, овој е све ипак шала, али интересно е да видит екако студенти реагирав на такву ситуацију.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.