Како реагирав Британци на људи што се клањав у јавност? (видео)

Сподели со своите пријатели

Двоица дечки одлучиле да направив мал социјалан експеримент за да видив како реагира британска јавност наа сцене куде некој врши молитуву у јавност.

Работи се за двоица тинејџери кои решиле да исценирав напад на дечка што се клања у јавност, а реакцие на Британци за разлику од онија на Американци не су толко панични и хистерични.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.