Грчки поп не штеди на воду – избања ги сви присутни на литургију (видео)

Сподели со своите пријатели

Овој видео е од литургију у некоју грчку цркву на кое се гледа дека ов’ј поп не штеди на воду. Он док „поеше“ га обављаше и пропратан ритуал да напрска с’с свету воду, ама он тој не га прави како сви попови.

Loading...

Он ги избања буквално сви што бесва присутни на литургију такој да можев слободно да кажев дека су биле да се „осветив“ и нема да ги фаќав ни уроци ни бољке до крај на живот.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.