Бебе лудује – дедо, баба и тато, бетер (видео)

Сподели со своите пријатели

Бебе седи на земју, седив и баба, и дедо и тато. Бебе почне да вика, овија исто. Оно почне да удара сас ноге, овија бетер.

Loading...


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.