Ако на граѓевинца не му га исплатите хонорар, опростете се од фасаду (видео)

Сподели со своите пријатели

Никој не би прифатија да ви слугуе за џабе. Да ви направи нешто што е договорено, а ви на крај да га извисите за хонорар.

Тој га доживеја несреќан Босанац, па одлучија да се освети на свој начин. „Ја сам га направија ја ќе га уништу“.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.