Што знаев деца што е касета? (видео)

loading...

Свако време носи свои технологие. Ако порано генерацие су слушале музику на касетофони на касете, д’ншњи деца немав претставу што е тој. Никад нема да га знаев осеќај к’д лента ќе отиде па мора да земеш молив и ручно да гу намотуеш. 

Тој некад беше интересно и ми се такој играсмо, ама овија модерни генерацие немав претставу што е тој.


Последни наслови

Facebook Comments