Што ли е овј јадник погрешија још на венчање? (видео)


Овој е можда една од најсурови снашке што сте ги виделе, а ако по јутро се д’н познава, значи дека муж ќе га еде калај у брак, ќе клима с’с главу при потребу и ќе вика „Да женче у право си“.

Он подигна вел да гу цуне, а она га изнамќори с’с некој поглед, како да е пошја невиност да ву зима.


Последни наслови

Facebook Comments