Почнуе како мување преко интернет, све док не прашаш за Југославију (фото)

loading...

Југославија е болна тачка, а још поболна к’д на Босанца му кажеш дека Босна е град у Југославију.


Последни наслови

Facebook Comments