Минерлната вода во Проевце е небезбедна за пиење

loading...

Природно минралната вода од изворот на Кумановската баља во село Проевце не е безбедна за пиење, покажува најновата анализа на Инстиутот за јавно здравје на Република Македонија.

Според примерокот земен на 9 декември, водата содржи зголемен број на аеробни бактерии на 22 и 37 степени целзиусови. Во однос на физичко-хемиската анализа од испитаниот примерок е констатирано значително зголемена содржина на арсен, додека во однос на анализата на резидуи на пестициди, радиолошка и паразитолошка анализа примерокот одговара на законските и стручни прописи.

Како што велат од Институтот за јавно здравје, потребно е да се врши деасенификацијата, односно редукција на арсенот, како и редовна дезинфекција на природната минерална вода со ултравиолетова лампа за да може да се користи за пиење или за производство на газирана или негазирана пакувана природно минерална вода за пиење.


Последни наслови

Facebook Comments