Како се отвара лименка пиво к’д си много жедан? (видео)

loading...

Ако мислесте дека жене су нежни суштества и дека они треба да работив по дома и да готвив, изигравав чистачке, тој значи дека сте од некое поодамнешно време.

Овија дан’шњи девојке ич не су по тј спорт, они пиев, а к’д су много жедни имав финту како да гу отворив лименку пиво док трепнеш.


Последни наслови

Facebook Comments